logo

«Vil dere komme i bursdagen min?»

(Dette innlegget er publisert i Trønderavisa i forbindelse med Vennskapsuka 2015).

I uke 36 markerer skoler og barnehager over hele landet «Vennskapsuka 2015 – Kampanje mot mobbing» i regi av Utdanningsdirektoratet. Kampanjen handler i år om å gi voksne, enten du er lærer, barnehagelærer, forelder, håndballtrener eller nabo, konkrete tips til hvordan du kan gjøre en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing. I den forbindelse har vi i Beitstad noe vi ønsker å dele med dere.

Det handler om å bry seg!

At barn bryr seg om hverandre og tar ansvar som medelever for at alle har det bra i hverdagen, viser høy grad av sosial kompetanse. Vi tror at et positiv og proaktivt foreldreengasjement og eksempelvis en bevisst bursdagsideologi er et viktig og vesentlig bidrag i utviklingen av barns sosiale kompetanse, trivsel og samhold. Et godt læringsmiljø for alle er en av de viktige betingelsene for at barna våre skal trives på skolen og få utnyttet sitt læringspotensial. Erfaringer viser at fellesaktiviteter og opplevelser er et av suksesskriteriene for godt læringsmiljø og trivsel blant elevene. Her kan foreldre bidra med å arrangere aktiviteter for elever og foreldre på fritiden som styrker samholdet og høyner trivselen for alle i elev- og barnegruppen. De siste årene ser det ut til at foreldre er blitt mer bevisst at felles bursdagsfeiringer er et viktig bidrag til læringsmiljøet – da spesielt når det kommer til inkludering og barns opplevelse av å høre til en gruppe.

Kan jeg som foreldre gjøre en forskjell?

Bevissthet i forhold til hvordan en lar sine barn feire bursdager har den siste tiden vært i media gjentatte ganger, både nasjonalt og lokalt. Ofte har foreldre blitt enige innad i elevgruppen om å be alle guttene eller alle jentene, slik at ingen blir stående utenfor. Mange opplever at dette lettest lar seg gjøre opp til 3.-4. trinn, da har barna blitt bevisste på hvem de vil ha med seg på sin bursdag – og på hvem som ikke skal få komme. Mange foreldre synes dette kan være vanskelig og lar barna selv bestemme over sin egen bursdagsfeiring. Videre opp i trinnene kan det være vanligst å la barna gruppere seg og da hender det at de gjerne vil be fire gutter og fire jenter. Fra vårt perspektiv ønsker vi å sette fokus på hvordan denne utvelgelsen kan oppleves for enkeltbarna og deres foreldre. Hvordan ser du som foreldre på ditt valg om å inkludere alle og bidra til at alle opplever å høre til? Ønsker du å signalisere til egne barn og resten av barnegruppen at alle er med, alle er like viktige og alle skal høre til? At alle er forskjellige og at ulikheter kan gjøre vennskap mer spennende? Utestenging kan oppleves sårt og vanskelig for dem det gjelder. Vi ønsker å utfordre foreldre på å vurdere sitt ansvar for å lære barna å forholde seg til alle vi omgås daglig på en god og raus måte, og inkludere flest mulig der det er mulig.

Gjess we can i Beitstad!

Alle trinn ved Beitstad skole oppfordres til å gjennomføre felles bursdager. Noen samler alle barn som har bursdag samme måned og feirer sammen. Andre går sammen og inviterer alle medelever. Mange av elevene ved Beitstad skole kjenner ikke noen annen måte å feire bursdag på, og de fleste setter veldig stor pris på ordningen. Foreldre samarbeider på tvers av egne nettverk, og lærer å bli kjent med hverandre. Alle foreldre blir invitert med på feiringen, og de det passer for har ei trivelig stund sammen over kaffekoppen. Dette er en god mulighet til å se barna i samspill med de som de omgås hver dag på skolen og i barnehagen, og mange gir uttrykk for at de har en bedre mulighet til å forstå hva de snakker om når barna forteller fra hverdagen. Fra vårt perspektiv blir denne måten å gjennomføre bursdagsfeiringer på viktigere og viktigere jo eldre barna blir.

I forbindelse med nytt skole- og barnehageår ønsker vi med dette å fremheve for alle foreldre, trinn og barnegrupper i Nord-Trøndelag den positive effekten av felles bursdager. Vi er av den oppfatning av alle barn profeterer på det i lengden – både i forhold til læringsmiljø, fellesskapsfølelse og inkluderingsprinsippet. Det handler om å bry seg!

 

Silje Almli (leder i FAU Beitstad skole)

Maria M. Haugnes (styrer i Jåddåren gårdsbarnehage)

Lise Halsen (styrer Beitstad barnehage)

Elisabeth Erle Borg (rektor Beitstad skole)