logo

Tag

sommer

En gårdsbarnehage

En gårdsbarnehage er ikke så annerledes enn en vanlig barnehage. Vi har de samme retningslinjer og lovverk å forholde oss til, og alle fagområdene skal være en del av vår hverdag. Likevel har vi den frihet at vi kan vektlegge og gjennomføre ulikt, noe jeg ser som en verdi for mangfoldet i norske barnehager. Ved å synliggjøre våre verdier og markedsføre vår barnehage som en gårdsbarnehage vil vi møte noen av det mangf
Les mer