logo

Tag

sikkerhet i barnehagen

Økt fokus på sikkerhet i barnehagen – barns beste?

I løpet av våren har vi lest skremmende nyheter fra VG’s Barnehagegranskning, hvor de har funnet at annenhver barnehage bryter Barnehageloven. Som styrer og leder av en barnehage er jeg nødt til å ha et avklart forhold til hvordan vi skal forholde oss til dette i vår barnehage. Hendelsene som trekkes frem er blant annet kvelningsulykker med døden til følge og store brannskader. Hendelser som gjør at det går kal
Les mer