logo

En gårdsbarnehage

Adobe Photoshop PDF

En gårdsbarnehage er ikke så annerledes enn en vanlig barnehage. Vi har de samme retningslinjer og lovverk å forholde oss til, og alle fagområdene skal være en del av vår hverdag. Likevel har vi den frihet at vi kan vektlegge og gjennomføre ulikt, noe jeg ser som en verdi for mangfoldet i norske barnehager. Ved å synliggjøre våre verdier og markedsføre vår barnehage som en gårdsbarnehage vil vi møte noen av det mangfoldet av mennesker i samfunnet vårt og få brukt alle de ressursene som finnes i nærmiljøet, personalgruppa og foreldregruppa slik at alle får et eierforhold til barnehagen. Slik sikrer man også noe av kvaliteten vår, mener jeg. Mange søker nok vår barnehage fordi de har lignende verdier selv, som de ønsker at barna skal få ta del i, også i barnehagen.

Vi er opptatt av at vår barnehage skal være en del av bygdesamfunnet og gårdslivet på Jåddåren, både estetisk og gjennom opplevelser og faste rutiner i gjennom et helt år. Rent praktisk handler det å være en gårdsbarnehage for oss mye om å være en del av et gårdsbilde. Barnehagen ligger på gården Heltuv som driver med svin og korn, og holder til i det gamle stabburet på gården. Utseendemessig er det lite som tyder på at det er en barnehage, men bygget som ble renovert i 2011 har moderne standard innvendig og møter barnas behov som en barnehage, i tillegg til at det har beholdt mye av sin opprinnelige sjarm.

20130626_101732

I nærmiljøet har vi mange andre gårder med blant annet kyr, sauer, hester, høner og kyllinger, i tillegg til trekkhunder, kaniner og en haug med katter, som vi besøker ofte. Vår erfaring er at barn har en ekte interesse for dyr, at det gir mye glede og at det ikke sjelden skjer at barna lærer dyrelydene som noe av den første verbale kommunikasjonen. Dyr i barnehagen gir mye glede hos både store og små, og ansvar, respekt og empati er verdier som ofte kommer av dyrehold. Hos oss er vi heldige å ha mange dyr rundt oss, og vi får ofte låne dyr vi kan ha hos oss for en periode. Det gjør det enklere å gjennomføre, for det er en utfordring å organisere dyrepass i helger, ferier og lignende.

traktor

Barns interesse for store maskiner som traktor, gravemaskin og skurtresker er også framtredende, og det meste av lek kan utsettes eller settes på pause når slaktebilen kommer for å hente grisene rett utenfor barnehagen eller når traktorene inntar åkeren nedenfor barnehagen. Også bonden selv har en stor rolle hos oss, og det er like stor begeistring hver gang han tar turen innom barnehagen på tur til fjøset eller traktoren.

20140611_094637 bilde3

Et år på en gård har sine faste rutiner, som også blir en del av barnehagens hverdag gjennom opplevelser i nærområdet. Om våren er det våronn, hvor det skjer mye på åkeren, og vi i barnehagen sår grønnsaker og blomster i denne perioden. Sommeren handler om å følge med på hva som skjer på åkeren, i hagen og ta vare på det vi har sådd. På høsten skal kornet inn fra åkeren og vi høster inn grønnsaker og frukt, som vi bruker i vårt pedagogiske arbeid med matglede, spennende smaker og god helse. Om vinteren byr nærmiljøet på mye spennende – store, åpne jordstykker perfekt til aking og skigåing, isfiske på isen og hundekjøring, for å nevne noe.

isfiske4

Friluftsliv blir en naturlig del av vår hverdag, fordi nærmiljøet byr på så mange muligheter. Det er lange tradisjoner i Norge til å bruke skogen og naturen, og i bygde-Norge i dag har vi fortsatt store arealer med åpne sletter, skog, vann og turstier som kan benyttes året rundt. Mange bruker sikkerhet som en grunn til å ikke bruke skogen sammen med barn, men for oss handler det om å dra nytte av naturens muligheter til å leke, lære og mestre bevegelse og bli kjent med egen kropp – nettopp for sikkerhetens skyld. Store åpne områder gir god oversikt og mulighet for barn til å komme litt unna de voksne, uten at det går ut over sikkerheten. Avstand fra voksne har en verdi for større barn!

20141212_101044

Men selv om vi er en gårdsbarnehage, blir barnas interesser, personalets ressurser og samfunnets føringer grunnlaget for det arbeidet vi gjør i barnehagen, og ingen dag, uke, måned eller år er lik. På mange måter er vi derfor så mye mer enn en gårdsbarnehage! Og det er jo litt av det som gjør jobben i barnehagen så givende og morsom! Ikke sant?

skurånn

Maria – Styrer