logo

Ansatte

Maria Myhr Haugnes

35 år / Styrer

Maria har vokst opp på Jåddåren og var med på å starte Jåddåren gårdsbarnehage i desember 2011 på hjemgården Heltuv. Hun er utdannet førskolelærer på Dronning Mauds Minne i Trondheim, med fordypning innen estetiske fag og har i ettertid tatt videreutdanning innen Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen, Økonomistyring i barnehageledelse, Kostholdsveileder, Barn i risiko og Kommunikasjon og språklæring i barnehagen og Veiledning, i tillegg til mastergrad i Spesialpedagogikk. Maria er også utdannet innen turn og barneidrett, har jobbet som turntrener i Beitstad turn, har vært ungdomskontakt i Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets, er glad i all slags håndarbeid og spiller gitar. Maria jobber også på Pedagogisk psykologisk tjeneste i Steinkjer kommune.

Ona Margrethe Myhr Haugnes

58 år / Barne- og ungdomsarbeider

Ona bor på Jåddåren, men har vokst opp på Steinkjer, og hun er Barne- og ungdomsarbeider på barnehage. Hun er utdannet aktivitør og har i mange år jobbet på sykehjem, eldresenter og dagsenter for demente. Hun liker å gå på ski med barna, er kreativ og setter gjerne i gang med formingsaktiviteter sammen med barna. Ona er en av eierne i Jåddåren gårdsbarnehage og er gift med vaktmester Tor. Hun har tre store barn: Maria som er styrer i barnehagen, Lornts som er tømrer og Johanna som er grafisk designer. Ona har deltatt i prosjektet «Fagbrev på jobb» og er ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Vigdis Finstad

58 år / Barne- og ungdomsarbeider

Vigdis bor på Jåddåren sammen med sin mann, men har vokst opp i Ogndalen. Hun har en sønn som jobber som tømrer. Hun har i mange år jobbet på skobutikk, men valgte til slutt barnehagelivet. Vigdis har tidligere jobbet i en familiebarnehage og har lang erfaring innen arbeid med barn. Hun har stålkontroll over rutiner og får dagen til å gå opp til det beste for både store og små. Hun er også glad i å være ute og tar ofte med barna på skiturer rundt i nærmiljøet om vinteren. Vigdis har deltatt i prosjektet «Fagbrev på jobb» og er ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Ellen Anna Skjetne

33 år / Pedagogisk leder

Ellen Anna har også vokst opp på Jåddåren, og er pedagogisk leder i barnehagen. Hun er utdannet førskolelærer på Dronning Mauds Minne og har fordypning innen IKT i barnehagen og videreutdanning innen læringsmiljø og pedagogisk ledelse. Hun bor på Steinkjer med sin mann og to døtre. Hun har i tillegg utdanning innen turn og barneidrett, og har jobbet i flere år som turntrener for Beitstad turn.

Sunniva Mathisen Egge

 år / Barne- og ungdomsarbeider

Sunniva bor på Beitstad med mann og barn og jobber som barne- og ungdomsarbeider hos oss. Hun hadde lærlingetiden her og tok fagbrev hos oss, og er etter noen år borte heldigvis tilbake til oss igjen. Hun har erfaring fra både butikk og har jobbet i andre barnehager, og har alltid et ledig fang eller en spennende aktivitet på lur for barna.

Tor Haugnes

66 år / Vaktmester og supervikar

Tor har vokst opp på gården Heltuv, som han nå driver sammen med Ona. Han har bygd barnehagen selv og har ansvar for alt av vedlikehold på bygg og utemiljø. Han er vår vaktmester, vår super-vikar og det mannlige forbildet for barna i barnehagen. Vi hører det på barnas latter og gledeshyl at Tor er kommet inn i barnehagen lenge før vi ser han og han følges av en rekke barn når han gjør arbeid i barnehagen, eller når han bare kommer innom for å se hvordan vi har det. Han er også god å ha på tur og kjører både skuter, skurtreske og traktor – til barnas store glede.