logo

Dokumenter

Her kan du laste ned våre planer/dokumenter:

Virksomhetsplan 2019-2022 (PDF)

MATUKEPLAN I JÅDDÅREN GÅRDSBARNEHAGE (PDF)

Strategiplan Beitstad skolekrets (PDF)

BURSDAGSMENY (PDF)

AVTALE OM UTLEIE (PDF)

Vedtekter Jåddåren gårdsbarnehage rev H2021 (PDF)

Praktisk informasjon og lovverk: 

Foreldreråd og Samarbeidsutvalg FUB (PDF) Les mer om hvordan dere som foreldre kan påvirke i barnehagen.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (link). Alle barnehager skal arbeide etter Rammeplanen!

Barnehageloven (link).

Foreldrehefte om barn og sorg (PDF)

Barnehager og smittevern (link)

tiltak-ved-smittsomme-sykdommer (PDF) Beskrivelse av smitte og sykdommer og nødvendig fravær fra barnehagen