logo

Kjære Steinkjer-politiker

Kjære Steinkjer-politiker.

Jeg vil så gjerne fortelle deg hvordan det er å være så totalt avhengig av din velvilje og vurdering. Hvordan det føles å legge drømmen sin og livsgrunnlaget sitt i dine hender for godkjenning. Ikke fordi jeg vil kritisere jobben din, men fordi jeg vil belyse opplevelsen av å være i den andre enden. Være den som venter på svar. På godkjenning.

Det er typisk norsk å være best, heter det i idretten. Jeg har alltid tenkt at om man vil noe nok og brenner nok for det kan alt være mulig. At man kan argumentere seg fram til et ja i de fleste diskusjoner, bare man har de beste argumentene. Det stemmer ikke alltid. Det er nemlig veldig frustrerende å kjenne på følelsen av at det ikke hjelper å gjøre sitt beste. Ikke er nok å argumentere for hvorfor med de beste argumenter. At det ikke nytter å jobbe for å blir best i sin gren, fordi driftsgrunnlaget må være godkjent av deg. Vi har ingen vare vi kan sette en pris på selv. Vi har få eller ingen muligheter til inntjening på annet vis. Du er avgjørende for at vi kan få gjøre den jobben vi mener vi kan best.

Jeg skjønner at økonomi er avgjørende. Jeg ser at du må prioritere. Jeg forstår at det finnes politiske prinsipper som du skal følge. Jeg ber bare om at brennende engasjement og glødende interesse teller med i vurderingen slik at vi faktisk kan begynne å snakke om kvalitet i barnehagen. Om innsats. Om alle barns beste. Fordi jeg har ståltro på at engasjement og interesse er noe som blir verdsatt i alle sektorer – uansett om det er kommunalt eller privat.

Så kjære politiker. Du som avgjør framtiden til barn i både private og kommunale barnehager. Barn fra hele Steinkjer kommune – bygdenes by. Vi som er i den andre enden og venter – vi som holder pusten – vi håper du tar deg tid til å se vårt engasjement og interesse når du skal ta din avgjørelse.

Så sitter vi her å venter så lenge!

Eplevenner2Maria – styrer

PS: Vi har søkt om flere finansierte barnehageplasser for å kunne sikre oss i en økonomisk usikker fremtid. Søknaden vil bli behandlet våren 2017. Fokuset på store, effektive barnehager er en utfordring for oss som er små, fordi vårt driftstilskudd blir beregnet ut i fra kostnader brukt i kommunale barnehager. Med flere finansierte barnehageplasser kan vi få en større økonomisk buffer for å møte framtiden på en god måte. Ikke for å hente ut overskudd, men for å overleve og for å levere høy kvalitet på tilbudet. Beitstad skolekrets har to fantastiske private barnehager å tilby sine små innbyggere i dag – det håper vi å ha i framtiden også! 🙂